Ecoporc Shiga (Genetycznie zmodyfikowany, rekombinowany antygen Stx2e – zawiesina do wstrzykiwań) | IDT Biologika GmbH

Lek o nazwie Ecoporc Shiga (Genetycznie zmodyfikowany, rekombinowany antygen Stx2e / zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Genetycznie zmodyfikowany, rekombinowany antygen Stx2e. Producentem tego produktu jest IDT Biologika GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Genetycznie zmodyfikowany, rekombinowany antygen Stx2e
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: IDT Biologika GmbH
Numer zezwolenia: EU/2/13/149
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QI09AB02

Informacje o składnikach leku

genetycznie zmodyfikowany - Organizm zmodyfikowany genetycznie, GMO (od ang. genetically modified organism) – organizm, którego genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych (lub zmiany istniejących). Pierwszy GMO został stworzony w 1973 roku, a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 roku i dotyczyły tytoniu. Pierwsze komercyjne rośliny zmodyfikowane genetycznie zaczęto sprzedawać w Stanach Zjednoczonych w 1994 roku (zaprzestano jednak 3 lata później) – w pomidorach FlavrSavr zmniejszono aktywność genu odpowiadającego za proces dojrzewania i mięknięcia pomidora.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu