Edicin (Vancomycinum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | Sandoz GmbH

Edicin to lek ludzki – a jego forma to proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Jego skład to: Vancomycini hydrochloridum. Producent to Sandoz GmbH. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Vancomycini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1000 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Sandoz GmbH
Numer zezwolenia: 07011
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: J01XA01

Powered by bazalekow.eu