Effipro 50 mg roztwór do nakrapiania dla kotów (Fipronilum – roztwór do nakrapiania) | Virbac S.A.

Effipro 50 mg roztwór do nakrapiania dla kotów to lek weterynaryjny – a jego forma to roztwór do nakrapiania. Jego skład to: fipronil. Producent to Virbac S.A.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: fipronil
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 50 mg/pipetkę
Forma produktu: roztwór do nakrapiania

Producent: Virbac S.A.
Numer zezwolenia: 1901
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QP53AX15

Informacje o składnikach leku

fipronil - Fipronil – organiczny związek chemiczny, pochodna fenylopirazolu. Składnik insektycydów (głównie przeciwko karaluchom, komarom, szarańczom, kleszczom i pchłom) używanych w postaci cieczy, aerozolu bądź granulatu. Zastosowanie fipronilu obejmuje cztery główne obszary: ochronę roślin uprawnych i ozdobnych przed owadami i roztoczami roślinożernymi, zwalczanie szkodników w miastach, zastosowania weterynaryjne, zastosowania w hodowli zwierząt domowych i bydła oraz w hodowli ryb.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu