Effox 10 (Isosorbidi mononitras – tabletki) | Merus Labs Luxco II S.a R.L.

Effox 10 to lek ludzki – a jego forma to tabletki. Jego skład to: Isosorbidi mononitras. Producent to Merus Labs Luxco II S.a R.L.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Isosorbidi mononitras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Merus Labs Luxco II S.a R.L.
Numer zezwolenia: 03683
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C01DA14

Informacje o składnikach leku

isosorbidi mononitras - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu