Eligard 45 mg (Leuprorelinum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Astellas Pharma Sp. z o.o.

Eligard 45 mg to lek ludzki – a jego forma to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Jego skład to: Leuprorelini acetas. Producent to Astellas Pharma Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Leuprorelini acetas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 45 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Astellas Pharma Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 14300
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: L02AE02

Powered by bazalekow.eu