Endoxan (Cyclophosphamidum – tabletki drażowane) | Baxter Polska Sp. z o.o.

Lek o nazwie Endoxan (Cyclophosphamidum / tabletki drażowane). W skład tego produktu wchodzą: Cyclophosphamidum. Producentem tego produktu jest Baxter Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Cyclophosphamidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 50 mg
Forma produktu: tabletki drażowane

Producent: Baxter Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 02408
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: L01AA01

Informacje o składnikach leku

cyclophosphamidum - Cyklofosfamid (łac. Cyclophosphamidum) – organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych diamidofosforanów (diamidów kwasu fosforowego), zawierający pierścień 1,3,2-oksazafosfinanowy i fragment iperytu azotowego (−N(CH2CH2Cl)2) jako amidowy ligand egzocykliczny. Stosowany jako lek cytostatyczny z grupy leków alkilujących. Działanie biologiczne opiera się na interakcjach alkilujących metabolitów powstałych w wyniku przemian metabolicznych z DNA, co doprowadza do jego fragmentacji, a w konsekwencji do śmierci komórki. Jest cytostatykiem fazowo-niespecyficznym, swoistym dla cyklu komórkowego. Jest, podobnie jak doksorubicyna, jednym z najczęściej stosowanych cytostatyków.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu