Enterol 250 (Saccharomyces boulardii – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) | Pretium Farm Sp. z o.o.

Enterol 250 to lek ludzki – a jego forma to proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Jego skład to: Saccharomyces boulardii. Producent to Pretium Farm Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: 2019-07-03.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Saccharomyces boulardii
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 250 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: Pretium Farm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 223/14
Ważność zezwolenia: 2019-07-03
Procedura rejestracji: IR
ATC: A07FA

Informacje o składnikach leku

saccharomyces boulardii - Węgiel aktywny, węgiel aktywowany (łac. carbo activatus) – substancja składająca się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę). Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę masy, do ponad 3300 m²/g w produktach komercyjnych i ok. 3900 m²/g laboratoryjnie (dla porównania powierzchnia kortu tenisowego wynosi około 260 m²), dzięki czemu jest doskonałym adsorbentem wielu związków chemicznych. Wielka powierzchnia właściwa węgla aktywnego jest wynikiem istnienia wewnętrznej struktury porowatej pozostałej po wyjściowym materiale organicznym, a rozwiniętej w procesie wygrzewania w wysokiej temperaturze przy ograniczonym dostępie powietrza. Większość porów to silnie adsorbujące mikropory oraz pełniące głównie rolę kanałów transportowych mezopory. Węgiel aktywny jest często modyfikowany (np. przez usunięcie popiołu lub impregnację związkami chemicznymi), aby zachowując swoje właściwości adsorpcyjne, mógł bardziej specyficznie pochłaniać określony składnik (np. metale ciężkie). Znaczenie węgla aktywnego podnosi fakt, że jest to substancja nietoksyczna, tania w produkcji, otrzymywana m.in. z drewna i z rozmaitych odpadów produkcji rolniczej, np. ze skorup orzechów, pestek i nasion owoców, łupin, łusek, słomy i wielu innych), a jednocześnie łatwa do utylizacji po zużyciu (przez spalenie). Jeżeli adsorbowane były metale ciężkie, można je łatwo odzyskać z powstałego popiołu.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu