Esmocard Lyo (Esmololi hydrochloridum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH

Lek (ludzki) o nazwie Esmocard Lyo – substancja aktywna: Esmololi hydrochloridum (proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Esmololi hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Esmololi hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2500 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH
Numer zezwolenia: 17973
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: C07AB09

Powered by bazalekow.eu