Espes (Benzylpenicillinum procainum + Dihydrostreptomycinum – zawiesina do wstrzykiwań) | Laboratorios Calier S.A.

Espes [Benzylpenicillinum procainum + Dihydrostreptomycinum] (zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: dihydrostreptomycyna (w postaci siarczanu), Benzylpenicillinum procainum. Producentem tego produktu jest Laboratorios Calier S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: dihydrostreptomycyna (w postaci siarczanu), Benzylpenicillinum procainum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: (200 mg + 200 mg) /ml
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Laboratorios Calier S.A.
Numer zezwolenia: 1334
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QJ01CE01

Informacje o składnikach leku

dihydrostreptomycyna w postaci siarczanu - Heparyna (łac. Heparinum) – organiczny związek chemiczny, polisacharyd zbudowany głównie z N-siarczanu i O-siarczanu glikozoaminoglikanu zbudowanego z reszt D-glukozaminy i kwasu L-iduronowego połączonych w nierozgałęziony łańcuch. Masa molowa cząsteczek heparyny mieści się w granicach 3000–30 000 g/mol. W warunkach fizjologicznych heparyna jest polianionem. Jest naturalnym czynnikiem zapobiegającym krzepnięciu krwi w naczyniach krwionośnych, działając hamująco na wszystkie jego etapy, głównie na fazę przejścia protrombiny w trombinę i jej działanie na fibrynogen. Heparyna aktywuje antytrombinę – osoczowy czynnik hamujący działanie trombiny. Obniża także poziom cholesterolu i lipidów, poprzez aktywację lipazy lipoproteinowej. W większych stężeniach może również hamować agregację trombocytów oraz ich adhezję (przyleganie do powierzchni) do ścian naczyń krwionośnych. Heparyna jest wyłapywana przez ściany naczynia i zwiększa ich ładunek ujemny, co utrudnia przyleganie trombocytów i zapobiega powstawaniu skrzepów przyściennych. Wytwarzana przez komórki tuczne, makrofagi i komórki śródbłonka naczyń, działa szybko, lecz krótkotrwale. Heparyna jest stosowana jako lek przeciwzakrzepowy zapobiegając tworzeniu się skrzeplin, standardowo stosowany u chorych poddawanych zabiegom chirurgicznym i unieruchomionym z powodu choroby, w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, ostrych zespołach wieńcowych. Stosuje się preparaty heparyny niefrakcjonowanej (podawanej dożylnie lub podskórnie) oraz heparyny drobnocząsteczkowej (stosowanej podskórnie). Zaobserwowano, że u 1-3% chorych dochodzi do reakcji immunologicznej organizmu, polegającej na produkcji przeciwciał przeciw trombocytom. Skutkiem tego jest zmniejszenie liczby trombocytów w osoczu, co prowadzi do ich aktywacji i paradoksalnego powstawania skrzeplin.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu