Ezetimibe + Simvastatin Zentiva (Ezetimibum + Simvastatinum – tabletki) | Zentiva k.s.

Lek Ezetimibe + Simvastatin Zentiva – substancja aktywna: Ezetimibum + Simvastatinum (tabletki). Zawiera w składzie: Ezetimibum, Simvastatinum. Wyprodukowała go firma: Zentiva k.s., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-09-05 (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ezetimibum, Simvastatinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg + 80 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Zentiva k.s.
Numer zezwolenia: 25536
Ważność zezwolenia: 2024-09-05
Procedura rejestracji: MRP
ATC: C10BA02

Informacje o składnikach leku

simvastatinum - Statyny – inhibitory reduktazy HMG-CoA, grupa wielofunkcyjnych organicznych związków chemicznych, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznych, o różnej budowie chemicznej, mających w formie aktywnej wspólną grupę farmakoforową: łańcuch β-hydroksykwasu. Stosowane są u ludzi, natomiast nie były badane w leczeniu u zwierząt, jako leki zmniejszające stężenie lipidów, mają także dodatkowe działanie plejotropowe na układ krążenia poprzez wpływ na czynność śródbłonka, stabilizację blaszek miażdżycowych, hamowanie układu krzepnięcia, stymulację układu fibrynolizy, hamowanie reakcji zapalnych oraz działanie immunomodulacyjne. Działają przez hamowanie enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Statyny znajdują zastosowanie w leczeniu hiperlipidemii, zarówno w monoterapii, jak i leczeniu skojarzonym. Zmniejszają liczbę incydentów wieńcowych, zgonów spowodowanych chorobą wieńcową, udarów mózgu i zabiegów rewaskularyzacyjnych. Są dobrze tolerowane, a ich najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest rabdomioliza. Występują w środowisku naturalnym jako produkty fermentacji grzybów pleśniowych, a także w produktach żywnościowych, na przykład w jadalnym grzybie boczniaku ostrygowatym i sfermentowanym czerwonym ryżu.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu