FANHDI (Zespół ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII i ludzkiego czynnika von Willebranda – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji) | Instituto Grifols S.A.

FANHDI to lek ludzki – a jego forma to proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji. Jego skład to: Ludzki VIII czynnik krzepnęcia krwi, Ludzki czynnik von Willebranda. Producent to Instituto Grifols S.A.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ludzki VIII czynnik krzepnęcia krwi, Ludzki czynnik von Willebranda
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 j.m./ml; 1000 j.m. + 120 j.m./ml; 1200 j.m.
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

Producent: Instituto Grifols S.A.
Numer zezwolenia: 07837
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B02BD06

Informacje o składnikach leku

ludzki czynnik von willebranda - Czynnik von Willebranda – niezbędny składnik krwi biorący udział w procesie jej krzepnięcia, duża glikoproteina zbudowana z kilku podjednostek kodowanych przez gen położony na chromosomie 12. Czynnik von Willebranda jest niezbędny dla adhezji płytek do kolagenu w miejscu uszkodzonego naczynia. We krwi łączy się z czynnikiem VIII, chroniąc go przed przedwczesną degradacją. Niedobór tego białka powoduje wystąpienie choroby von Willebranda, a także może wywołać objawy niedoboru czynnika VIII. Czynnik von Willebranda może być przydatnym wskaźnikiem w ocenie klinicznej i prowadzeniu leczenia pacjentów przed planowanymi chirurgicznymi lub przezskórnymi zabiegami na zastawkach sercowych.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu