Fatroximin D.C. 100 mg/5 ml zawiesina dowymieniowa dla bydła (Rifaximinum – zawiesina dowymieniowa) | Fatro S.p.A.

Lek (weterynaryjny) o nazwie Fatroximin D.C. 100 mg/5 ml zawiesina dowymieniowa dla bydła – substancja aktywna: Rifaximinum (zawiesina dowymieniowa). W skład tego produktu wchodzą: Rifaximinum. Producentem tego produktu jest Fatro S.p.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Rifaximinum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 100 mg/5 ml
Forma produktu: zawiesina dowymieniowa

Producent: Fatro S.p.A.
Numer zezwolenia: 1021
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QP51

Informacje o składnikach leku

rifaximinum - Ryfaksymina, rifaksymina (łac. rifaximinum) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk należący do grupy ryfamycyn, wchłaniający się w nieznacznym stopniu z przewodu pokarmowego, stosowany w leczeniu zakażeń jelitowych. Jego stosowanie wiąże się ze względnie niewielkimi działaniami ubocznymi i z niskim ryzykiem rozwinięcia oporności u bakterii.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu