Feiba NF (Zespół czynników krzepnięcia przeciw inhibitorowi czynnika VIII – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Shire Polska Sp. z o.o.

Feiba NF [Zespół czynników krzepnięcia przeciw inhibitorowi czynnika VIII] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Białko osocza ludzkiego. Producentem tego produktu jest Shire Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-10-29 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Białko osocza ludzkiego
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 500 j. (500 jednostek FEIBA)
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Shire Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 25629
Ważność zezwolenia: 2024-10-29
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B02BD03

Informacje o składnikach leku

białko osocza ludzkiego - Białko C – jedno z białek, występujących we krwi, których zadaniem jest przeciwdziałanie procesowi krzepnięcia krwi. Należy do białek zależnych od witaminy K. Kodowane jest przez gen PROC zlokalizowany na chromosomie 2 (2q13-q14). Pod względem biochemicznym jest proteazą serynową, która w formie aktywnej degraduje aktywny czynnik V (przy współudziale heparyny) i aktywny czynnik VIII (przy współudziale białka S). Mutacja Leiden genu czynnika V prowadzi do powstania białka odpornego na działanie białka C co zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. W osoczu białko C występuje głównie w formie nieaktywnej. Aktywacja białka C następuje na powierzchni komórek śródbłonka naczyń przy udziale: śródbłonkowego receptora białka C, trombiny i trombomoduliny.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu