Fiprex M (Fipronilum – roztwór do nakrapiania) | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o.

Lek o nazwie Fiprex M (Fipronilum / roztwór do nakrapiania). W skład tego produktu wchodzą: fipronil. Producentem tego produktu jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: fipronil
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 150 mg/2 ml
Forma produktu: roztwór do nakrapiania

Producent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 1966
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QP53AX65

Informacje o składnikach leku

fipronil - Fipronil – organiczny związek chemiczny, pochodna fenylopirazolu. Składnik insektycydów (głównie przeciwko karaluchom, komarom, szarańczom, kleszczom i pchłom) używanych w postaci cieczy, aerozolu bądź granulatu. Zastosowanie fipronilu obejmuje cztery główne obszary: ochronę roślin uprawnych i ozdobnych przed owadami i roztoczami roślinożernymi, zwalczanie szkodników w miastach, zastosowania weterynaryjne, zastosowania w hodowli zwierząt domowych i bydła oraz w hodowli ryb.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu