Floron Oral Solution (Florfenicolum – roztwór do podania w wodzie do picia) | Krka, d.d., Novo Mesto

Lek o nazwie Floron Oral Solution (Florfenicolum / roztwór do podania w wodzie do picia). W skład tego produktu wchodzą: Florfenicolum. Producentem tego produktu jest Krka, d.d., Novo Mesto, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-12-12 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Florfenicolum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 100 mg/ml
Forma produktu: roztwór do podania w wodzie do picia

Producent: Krka, d.d., Novo Mesto
Numer zezwolenia: 1581
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QJ01BA90

Powered by bazalekow.eu