Floron Premix (Florfenicolum – premiks do sporządzania paszy leczniczej) | Krka, d.d., Novo mesto

Lek Floron Premix – substancja aktywna: Florfenicolum (premiks do sporządzania paszy leczniczej). Zawiera w składzie: Florfenicolum. Wyprodukowała go firma: Krka, d.d., Novo mesto, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-12-23 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Florfenicolum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 2 g/100 g
Forma produktu: premiks do sporządzania paszy leczniczej

Producent: Krka, d.d., Novo mesto
Numer zezwolenia: 1580
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QJ01BA90

Powered by bazalekow.eu