Fludeoxyglucose (18F) Biont (Fludeoxyglucosum [18 F] – roztwór do wstrzykiwań) | BIONT, a.s.

Lek (ludzki) o nazwie Fludeoxyglucose (18F) Biont – substancja aktywna: Fludeoxyglucosum [18 F] (roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Fludeoxyglucosum[18 F]. Producentem tego produktu jest BIONT, a.s., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Fludeoxyglucosum[18 F]
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 200-2200 MBq/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: BIONT, a.s.
Numer zezwolenia: 20277
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: V09IX04

Powered by bazalekow.eu