Fortrans (Produkt złożony – proszek do sporządzania roztworu doustnego) | PharmaVitae Sp. z o.o. sp.k.

Fortrans to lek ludzki – a jego forma to proszek do sporządzania roztworu doustnego. Jego skład to: Produkt złożony. Producent to PharmaVitae Sp. z o.o. sp.k.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: 2020-08-20.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Produkt złożony
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu doustnego

Producent: PharmaVitae Sp. z o.o. sp.k.
Numer zezwolenia: 562/15
Ważność zezwolenia: 2020-08-20
Procedura rejestracji: IR
ATC: A06AD

Informacje o składnikach leku

produkt złożony - Lek, termin ustawowy: produkt leczniczy – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne). Nauką o produkcji leków i ich działaniu w najszerszym ujęciu jest farmacja, natomiast farmakologia jest nauką o terapeutycznym zastosowaniu leków oraz mechanizmach i skutkach ich działania na organizm.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu