Fosrenol (Lanthanum – proszek doustny) | Shire Pharmaceuticals Ireland Limited

Lek Fosrenol – substancja aktywna: Lanthanum (proszek doustny). Zawiera w składzie: Lanthanum. Wyprodukowała go firma: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Lanthanum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1000 mg
Forma produktu: proszek doustny

Producent: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
Numer zezwolenia: 20968
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: V03AE03

Informacje o składnikach leku

lanthanum - Metale ziem rzadkich (pierwiastki ziem rzadkich, REE – ang. rare earth elements) – nazwa zwyczajowa rodziny 17 pierwiastków chemicznych, w skład której wchodzą dwa skandowce (skand i itr) i wszystkie lantanowce (lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet). Współwystępują one w minerałach i mają podobne właściwości chemiczne. Tradycyjnie dzieli się je na lekkie REE (LREE, La–Eu) i ciężkie REE (HREE, Gd–Lu i Y). W naukach o Ziemi skand jest zwykle wykluczany z grupy REE, gdyż ze względu na znacznie mniejszy promień jonowy ma inne właściwości geochemiczne, przez co zwykle zastępuje on inne pierwiastki (Mg, Fe2+, Zr, Sn), w innych minerałach i w innych typach złóż niż pozostałe REE. Zaliczane są do tzw. pierwiastków litofilnych (skałolubnych), co oznacza, że koncentrują się głównie w skorupie ziemskiej. Ponadto są one tzw. pierwiastkami niekompatybilnymi, czyli takimi, które podczas wytapiania się skał lub krystalizacji magmy koncentrują się w stopie. Niekompatybilność, wyrażana jako współczynnik podziału danego pierwiastka pomiędzy fazą stałą (kryształem) a ciekłą (stopem), spada wraz z promieniem jonowym od ceru do lutetu. REE stanowią siódmą część wszystkich pierwiastków występujących w naturze. Wbrew nazwie, nie wszystkie występują w przyrodzie rzadko, np. cer i itr są odpowiednio 25. i 30. najczęściej występującym pierwiastkiem, wielokrotnie przewyższając zawartość np. molibdenu, jednak niektóre HREE, jak terb i tul, występują w skorupie w kilkukrotnie mniejszej ilości niż molibden. Promet natomiast nie ma stabilnych izotopów, najdłużej żyjącym jest 147Pm (czas półtrwania ok. 2,62 lat) i jego całkowita ilość w skorupie ziemskiej wynosi tylko ok. 600 g.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu