FSME-IMMUN 0,25 ml Junior (Vaccinum encephalitidis ixodibus advectae inactivatum – zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce) | Pfizer Europe MA EEIG

FSME-IMMUN 0,25 ml Junior to lek ludzki – a jego forma to zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce. Jego skład to: Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudorfl), Glinu wodorotlenek uwodniony. Producent to Pfizer Europe MA EEIG. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudorfl), Glinu wodorotlenek uwodniony
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1,2 mcg wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudorfl)/0,25 ml
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia: 12187
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: J07BA01

Informacje o składnikach leku

glinu wodorotlenek uwodniony - Glin (w technice: aluminium; Al, łac. aluminium) – pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego. Jedynym izotopem stabilnym jest 27Al. Glin jest trzecim najpowszechniej występującym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej. Od jego symbolu (oraz symbolu krzemu) wywodzi się dawna nazwa najbardziej zewnętrznej warstwy globu – sial.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu