Galces Plus (Febantelum+Pyrantelum embonate+Praziquantelum – tabletki) | Pharmagal Bio, Sp. z o.o.

Lek Galces Plus – substancja aktywna: Febantelum+Pyrantelum embonate+Praziquantelum (tabletki). Zawiera w składzie: febantel, pyrantelu embonian, parazikwantel. Wyprodukowała go firma: Pharmagal Bio, Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: febantel, pyrantelu embonian, parazikwantel
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: (150 mg + 144 mg + 50 mg)/ tabletkę
Forma produktu: tabletki

Producent: Pharmagal Bio, Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 2190
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: QP52AC55

Informacje o składnikach leku

pyrantelu embonian - Kwas embonowy – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych zawierający dwa układu naftalenowe. Otrzymywany jest z kwasu 2-hydroksy-3-naftoesowego i formaldehydu. Rozkłada się powyżej 280 °C. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie, etanolu, eterze dietylowym, benzenie i kwasie octowym, natomiast rozpuszcza się w nitrobenzenie i pirydynie oraz nieco słabiej w chloroformie. Tworzy sole zwane embonianami (pamonianami), w postaci których stosowane są niektóre leki (np. embonian pyrantelu, pamonian hydroksyzyny) i według amerykańskiej Agencji Żywności i Leków stanowią nieaktywny składnik tych środków. Wykazano jednak, że mają działanie agonistyczne w stosunku do sierocego receptora GPR35 aktywując kinazę ERK oraz β-arestynę 2 i wywołując działanie nocyceptywne (przeciwbólowe).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu