Gemsol (Gemcitabinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG

Gemsol to lek ludzki – a jego forma to koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Jego skład to: Gemcitabini hydrochloridum. Producent to Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Gemcitabini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
Numer zezwolenia: 18280
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01BC05

Informacje o składnikach leku

gemcitabini hydrochloridum - Gemcytabina (łac. gemcitabinum) – organiczny związek chemiczny, lek cytostatyczny z grupy antymetabolitów pirymidynowych. Jest, podobnie jak cytarabina analogiem 2′-deoksycytydyny. W gemcytabinie atomy wodoru przy węglu C2′ deoksycytydyny zostały zastąpione atomami fluoru. Ze względu na podobieństwo do 2′-deoksycytydyny jest wbudowywana zamiast niej do podwójnej helisy DNA, co skutkuje zaburzeniem jego syntezy i prowadzi do śmierci komórki. Jest lekiem fazowo-specyficznym działającym w fazie S podziału komórkowego.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu