Gletvax 6 zawiesina do wstrzykiwań dla świń (Szczepionka przeciw kolibakteriozie i zakaźnemu martwicowemu zapaleniu jelit prosiąt – zawiesina do wstrzykiwań) | Zoetis Polska Sp. z o.o.

Lek (weterynaryjny) o nazwie Gletvax 6 zawiesina do wstrzykiwań dla świń – substancja aktywna: Szczepionka przeciw kolibakteriozie i zakaźnemu martwicowemu zapaleniu jelit prosiąt (zawiesina do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Clostridium perfringens typ B i C anatoksyna beta , inaktywowana, Clostridium perfringens typ D anatoksyna epsilon, inaktywowana, E. coli 987p, inaktywowane antygeny, E. coli K99, inaktywowane antygeny, E. coli K88ac, inaktywowane antygeny, E. coli K88ab, inaktywowane antygeny. Producentem tego produktu jest Zoetis Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Clostridium perfringens typ B i C anatoksyna beta , inaktywowana, Clostridium perfringens typ D anatoksyna epsilon, inaktywowana, E. coli 987p, inaktywowane antygeny, E. coli K99, inaktywowane antygeny, E. coli K88ac, inaktywowane antygeny, E. coli K88ab, inaktywowane antygeny
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań

Producent: Zoetis Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 1061
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QI09AB08

Informacje o składnikach leku

inaktywowana - Wirus zapalenia wątroby typu A, HAV (z ang. Hepatitis A Virus, oficjalna nazwa Hepatowirus A) – ssRNA wirus z rodziny Picornaviridae. HAV jest wirusem o średnicy 27 nm i symetrii ikosaedralnej. Znany jest jeden serotyp tego wirusa. HAV jest przyczyną wirusowego zapalenia wątroby typu A, tzw. żółtaczki pokarmowej.

inaktywowane antygeny - Odczyn wiązania dopełniacza (OWD) – technika immunologiczna umożliwiająca wykrycie i określenie antygenu lub przeciwciała w badanym materiale (surowicy). Wykorzystuje się zdolność dopełniacza do lizy kompleksu: krwinka czerwona + swoiste przeciwciało. Odczyn jest dwustopniowy i zawiera układ testujący: surowica badana pozbawiona własnego dopełniacza (podgrzana wcześniej do temp. 56°C) + antygen + dopełniacz, inkubacja, następnie dodaje się system wykrywający: krwinki czerwone owcy + przeciwciała swoiste (amboceptor króliczy). Brak hemolizy świadczy o obecności poszukiwanych przeciwciał – odczyn dodatni, obecność hemolizy – odczyn ujemny. Prawidłowe wykonanie odczynu wymaga odpowiednich kontroli i precyzyjnej standaryzacji. Do niedawna był stosowany w diagnostyce kiły jako tzw. odczyn Wassermana (jakościowy) lub Kolmera (ilościowy).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu