Glucosum 10% Fresenius (Glucosum – roztwór do infuzji) | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Glucosum 10% Fresenius [Glucosum] (roztwór do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Glucosum. Producentem tego produktu jest Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Glucosum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg/ml
Forma produktu: roztwór do infuzji

Producent: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 02499
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B05BA03

Powered by bazalekow.eu