HatchPak Avinew (Szczepionka przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (choroba Newcastle) – Mrożona zawiesina do sporządzania płynu do inhalacji z nebulizatora) | MERIAL

Lek o nazwie HatchPak Avinew (Szczepionka przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (choroba Newcastle) / Mrożona zawiesina do sporządzania płynu do inhalacji z nebulizatora). W skład tego produktu wchodzą: Wirus rzekomego pomoru drobiu, szczep VG/GA żywy. Producentem tego produktu jest MERIAL, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Wirus rzekomego pomoru drobiu, szczep VG/GA żywy
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: Mrożona zawiesina do sporządzania płynu do inhalacji z nebulizatora

Producent: MERIAL
Numer zezwolenia: 1827
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: QI01

Informacje o składnikach leku

wirus rzekomego pomoru drobiu - Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska – doroczna nagroda przyznawana przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydenta Miasta Gdańska młodym pracownikom nauki (do 35. roku życia) za wybitne osiągnięcia naukowe. Dorocznie przyznawanych jest 5 nagród za prace naukowe związane z zakresem działania każdego z pięciu wydziałów towarzystwa, za prace naukowo-badawcze, publikacje oraz prace konstrukcyjne i projektowe o tematyce odpowiadającej statutowym celom i zadaniom towarzystwa. W wyjątkowych przypadkach, gdy nie zostanie przyznana nagroda za prace związane z zakresem działania któregoś z wydziałów z powodu braku zgłoszeń lub brak podstaw do zakwalifikowania do nagrody zgłoszonej pracy, możliwe jest przyznanie dodatkowej nagrody za prace naukowe związane z zakresem działania innego wydziału lub zwiększenie proporcjonalne wysokości przyznanych nagród o nie rozdysponowane środki.

szczep vg/ga żywy - Szczepionka – preparat biologiczny imitujący naturalną infekcję i prowadzący do rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem – bakterią lub wirusem. Szczepionka zawiera antygen stymulujący układ odpornościowy do indukcji swoistej odpowiedzi immunologicznej przeciw określonemu drobnoustrojowi. Dzięki wytworzeniu pamięci immunologicznej w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem wtórna odpowiedź immunologiczna szybciej i skuteczniej eliminuje patogen, co uniemożliwia naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionkę podaje się w celu ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami. Uzyskanie odporności nabytej w wyniku szczepienia jest znacznie bardziej bezpieczne niż w wyniku „naturalnego” zachorowania. Przy szczepionkach stosowanych w Polsce jeden niepożądany odczyn poszczepienny występuje przeciętnie raz na 10 000 szczepień. Szczepieniom sprzeciwiają się antyszczepionkowcy.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu