Ilumetri (Tyldrakizumabum – roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce) | Almirall, S.A.

Lek (ludzki) o nazwie Ilumetri – substancja aktywna: Tyldrakizumabum (roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce). W skład tego produktu wchodzą: Tildrakizumabum. Producentem tego produktu jest Almirall, S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Tildrakizumabum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Producent: Almirall, S.A.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L04AC17

Powered by bazalekow.eu