Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF (Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Shire Polska Sp. z o.o.

Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF [Factor VIII coagulationis humanus + Factor humanus von Willebrandi] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Factor VIII coagulationis humanus, Factor humanus von Willebrandi. Producentem tego produktu jest Shire Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Factor VIII coagulationis humanus, Factor humanus von Willebrandi
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1000 j.m/fiol. (100 j.m./ml)
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Shire Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 12151
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: B02BD02

Powered by bazalekow.eu