Inhixa (Enoxaparinum natricum – roztwór do wstrzykiwań) | Techdow Europe AB

Inhixa to lek ludzki – a jego forma to roztwór do wstrzykiwań. Jego skład to: Enoxaparinum natricum. Producent to Techdow Europe AB. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: .

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Enoxaparinum natricum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10000 j.m. (100 mg)
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Techdow Europe AB
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: B01AB05

Informacje o składnikach leku

enoxaparinum natricum - Enoksaparyna (łac. Enoxaparinum) – organiczny związek chemiczny z grupy polisacharydów, drobnocząsteczkowa heparyna o masie cząsteczkowej wynoszącej przeciętnie około 4500 daltonów. Enoksaparyna otrzymywana jest w wyniku zasadowej depolimeryzacji pochodnej estru benzylowego heparyny z błony śluzowej jelit świń. Wykazuje aktywność wobec czynnika Xa układu krzepnięcia krwi nie mniejszą niż 90 IU i nie większą niż 125 IU na miligram oraz małym stopniu wobec czynnika IIa (nie mniej niż 20 IU i nie więcej niż 35 IU na miligram). Poza aktywnością anty-Xa i anty-IIa, dodatkowe właściwości przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne enoksaparyny zostały zidentyfikowane w badaniach z udziałem zdrowych ochotników, pacjentów a także w modelach nieklinicznych. Obejmują one zależne od antytrombiny III zahamowanie innych czynników krzepnięcia takich jak czynnik VIIa, indukcję uwalniania endogennego inhibitora zależnej od czynnika tkankowego drogi krzepnięcia (TFPI), jak również zmniejszenie uwalniania czynnika von Willebranda ze śródbłonka naczyniowego do krwiobiegu.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu