Insulin lispro Sanofi (Insulinum lisprum – roztwór do wstrzykiwań we wkładzie) | sanofi-aventis groupe

Insulin lispro Sanofi [Insulinum lisprum] (roztwór do wstrzykiwań we wkładzie). W skład tego produktu wchodzą: Insulinum lisprum. Producentem tego produktu jest sanofi-aventis groupe, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Insulinum lisprum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 j.m./ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań we wkładzie

Producent: sanofi-aventis groupe
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: A10AB04

Powered by bazalekow.eu