IntronA (Interferonum alfa-2b – roztwór do wstrzykiwań) | Merck Sharp & Dohme B.V.

Lek o nazwie IntronA (Interferonum alfa-2b / roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Interferonum alfa-2b. Producentem tego produktu jest Merck Sharp & Dohme B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Interferonum alfa-2b
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 18 mln j.m./1,2 ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Merck Sharp & Dohme B.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L03AB05

Powered by bazalekow.eu