Klabax 250 mg/5 ml (Clarithromycinum – granulat do sporządzania zawiesiny doustnej) | Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Klabax 250 mg/5 ml [Clarithromycinum] (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej). W skład tego produktu wchodzą: Clarithromycinum. Producentem tego produktu jest Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Clarithromycinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 250 mg/5 ml
Forma produktu: granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 12404
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: J01FA

Powered by bazalekow.eu