Kogenate Bayer (Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Bayer AG

Lek o nazwie Kogenate Bayer (Octocogum alfa. Czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany / proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Factor VIII coagulationis humanus. Producentem tego produktu jest Bayer AG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Factor VIII coagulationis humanus
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 3000 j.m.
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Bayer AG
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: B02BD02

Powered by bazalekow.eu