Krople żołądkowe Amara (Produkt złożony – krople doustne, roztwór) | Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.

Lek Krople żołądkowe Amara – substancja aktywna: Produkt złożony (krople doustne, roztwór). Zawiera w składzie: Produkt złożony. Wyprodukowała go firma: Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Produkt złożony
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: krople doustne, roztwór

Producent: Zakład Farmaceutyczny "Amara" Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 22203
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC:

Informacje o składnikach leku

produkt złożony - Lek, termin ustawowy: produkt leczniczy – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne). Nauką o produkcji leków i ich działaniu w najszerszym ujęciu jest farmacja, natomiast farmakologia jest nauką o terapeutycznym zastosowaniu leków oraz mechanizmach i skutkach ich działania na organizm.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu