Lactaclox (Ampicillinum + Cloxacillinum – zawiesina dowymieniowa) | Scan Vet Poland Sp. z o.o.

Lactaclox to lek weterynaryjny – a jego forma to zawiesina dowymieniowa. Jego skład to: Cloxacillinum natrium, ampicylina (w postaci soli sodowej). Producent to Scan Vet Poland Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Cloxacillinum natrium, ampicylina (w postaci soli sodowej)
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: (75 mg + 200 mg)/5 g
Forma produktu: zawiesina dowymieniowa

Producent: Scan Vet Poland Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 0057
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QJ51C

Informacje o składnikach leku

ampicylina w postaci soli sodowej - Chlorek sodu, NaCl – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól kwasu solnego i sodu. Stanowi podstawowy składnik soli kuchennej, soli warzonej i soli drogowej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu