Lignocainum hydrochloricum WZF 1% (Lidocaini hydrochloridum monohydricum – roztwór do wstrzykiwań) | Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Lek o nazwie Lignocainum hydrochloricum WZF 1% (Lidocaini hydrochloridum monohydricum / roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Lidocaini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Lidocaini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Numer zezwolenia: 00383
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C01BB01

Informacje o składnikach leku

lidocaini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu