Lignocainum hydrochloricum WZF 2% (Lidocaini hydrochloridum monohydricum – roztwór do wstrzykiwań) |

Lignocainum hydrochloricum WZF 2% to lek ludzki – a jego forma to roztwór do wstrzykiwań. Jego skład to: Lidocaini hydrochloridum. Producent to . Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Lidocaini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 20 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent:
Numer zezwolenia: 06792
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C01BB01

Informacje o składnikach leku

lidocaini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Kompetencje i uprawnienia ratownika medycznego są znacznie wyższe niż uprawnienia pielęgniarek - które działają tylko i wyłącznie na zlecenie lekarza. Ratownik medyczny może samodzielnie podejmować działania i czynności medyczne zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz podawać silnie działające leki samodzielnie bez zlecenia lekarza, również we wszystkich oddziałach szpitalch.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , , ,

Powered by bazalekow.eu