Maalox (Aluminii oxidum hydricum + Magnesii hydroxidum – zawiesina doustna) | Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Maalox [Aluminii oxidum hydricum + Magnesii hydroxidum] (zawiesina doustna). W skład tego produktu wchodzą: Aluminii oxidum hydricum, Magnesii hydroxidu. Producentem tego produktu jest Sanofi-Aventis Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Aluminii oxidum hydricum, Magnesii hydroxidu
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (460 mg + 400 mg)/4,3 ml
Forma produktu: zawiesina doustna

Producent: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 20809
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: A02AB10

Informacje o składnikach leku

aluminii oxidum hydricum - Wodorotlenek glinu, Al(OH)3 – nieorganiczny związek chemiczny o charakterze amfoterycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu