MabThera (Rituximabum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Roche Registration GmbH

Lek o nazwie MabThera (Rituximabum / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Rituximabum. Producentem tego produktu jest Roche Registration GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Rituximabum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Roche Registration GmbH
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: L01XC02

Powered by bazalekow.eu