Mannitol 20% Fresenius (Mannitolum – roztwór do wlewu i infuzji) | Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

Lek o nazwie Mannitol 20% Fresenius (Mannitolum / roztwór do wlewu i infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Mannitolum. Producentem tego produktu jest Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Mannitolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 200 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wlewu i infuzji

Producent: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 02128
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: B05BC01

Informacje o składnikach leku

mannitolum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu