Maxitrol (Dexamethasonum + Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas – krople do oczu) | PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k.

Lek o nazwie Maxitrol (Dexamethasonum + Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas / krople do oczu). W skład tego produktu wchodzą: Dexamethasonum, Neomycini sulfas, Polymyxini B sulfas. Producentem tego produktu jest PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2023-06-14 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Dexamethasonum, Neomycini sulfas, Polymyxini B sulfas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (1 mg + 3500 j.m. + 6000 j.m.)/ml
Forma produktu: krople do oczu

Producent: PharmaVitae Sp. z o.o. sp. k.
Numer zezwolenia: 167/18
Ważność zezwolenia: 2023-06-14
Procedura rejestracji: IR
ATC: S01CA01

Informacje o składnikach leku

neomycini sulfas - Neomycyna – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, naturalny antybiotyk zaliczany do grupy antybiotyków aminoglikozydowych produkowany przez Streptomyces fradiae. Głównie stosowany zewnętrznie, rzadko w postaci doustnej. Z przewodu pokarmowego wchłania się w ok. 3%, a nie jest stosowany parenteralnie ze względu na toksyczność. Działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo na bakterie Gram-ujemne oraz niektóre Gram-dodatnie. Mechanizm działania neomycyny, podobnie jak innych aminoglikozydów, polega na blokowaniu syntezy białek bakteryjnych. Antybiotyk ten wiąże się nieodwracalnie z miejscem A rybosomu, uniemożliwiając bakterii włączanie nowych aminokwasów do powstającego białka. Działanie jest uzależnione od wniknięcia leku do wnętrza komórki bakteryjnej, w którym znajdują się rybosomy. Spektrum działania obejmuje: gronkowce (z wyjątkiem szczepów opornych na metycylinę); pałeczki Enterobacteriaceae (zwłaszcza Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus indolo-dodatni), Escherichia coli, Klebsiella, Haemophilus influenzae, Shigella, Pseudomonas; prątki np. Mycobacterium tuberculosis (odporne na streptomycynę).Nie działa na Pseudomonas aeruginosa i Streptococcus spp. Wskazania: zakażenia skóry, aparatu ochronnego oka, uszu (zwłaszcza wywołane przez gronkowce np. czyraczność, liszajec zakaźny); przygotowanie do zabiegu chirurgicznego na jelicie.Przeciwwskazania: nadwrażliwość na neomycynę; jednoczesne stosowanie innych leków oto-, nefro- i neurotoksycznych; stany predysponujące do zwiększonego wchłaniania leku (oparzenia dużej powierzchni skóry, masywne owrzodzenia); niewydolność nerek, miastenia, parkinsonizm.Nie zaleca się długotrwałej terapii ze względu na możliwe działanie alergizujące (osutka), selekcję szczepów opornych i toksyczność leku.

polymyxini b sulfas - Polimyksyna B – antybiotyk z grupy polimyksyn, mieszanina peptydów wytwarzanych podczas wzrostu przez Bacillus polymyxa o strukturze łańcuchowo-pierścieniowej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu