Meropenem Hospira (Meropenemum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji) | Pfizer Europe MA EEIG

Lek (ludzki) o nazwie Meropenem Hospira – substancja aktywna: Meropenemum (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Meropenemum trihydricum. Producentem tego produktu jest Pfizer Europe MA EEIG, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-06-06 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Meropenemum trihydricum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1 g
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Producent: Pfizer Europe MA EEIG
Numer zezwolenia: 17745
Ważność zezwolenia: 2019-06-06
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J01DH02

Powered by bazalekow.eu