Metocard (Metoprololi tartras – tabletki) | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Metocard to lek ludzki – a jego forma to tabletki. Jego skład to: Metoprololi tartras. Producent to Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Metoprololi tartras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Numer zezwolenia: 00345
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C07AB02

Informacje o składnikach leku

metoprololi tartras - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu