Minesulin (Nimesulidum – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) | Adamed Pharma S.A.

Minesulin to lek ludzki – a jego forma to proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Jego skład to: Nimesulidum. Producent to Adamed Pharma S.A.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Nimesulidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: Adamed Pharma S.A.
Numer zezwolenia: 09972
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: M01AX17

Informacje o składnikach leku

nimesulidum - Nimesulid (łac. nimesulidum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny z grupy sulfonamidów, zbudowany ze szkieletu eteru difenylowego podstawionego grupą metanosulfonamidową i nitrową. Jest preferencyjnym inhibitorem cyklooksygenazy–2 (COX-2). Stosowany jako ogólnoustrojowy niesteroidowy lek przeciwzapalny o dodatkowym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Przy podaniu doustnym nimesulid wchłania się dobrze i szybko, jego działanie rozpoczyna się po około 15 minutach, maksymalny poziom we krwi osiąga po czasie 1–3 godzin. Lek metabolizowany jest w 99% w wątrobie, w której powstaje kilkanaście jego pochodnych, wydalanych głównie z moczem. W porównaniu do klasycznych niesteroidowych leków przeciwzapalnych wykazuje mniejszą liczbę działań ubocznych w zakresie górnego odcinka przewodu pokarmowego, natomiast możliwe są rzadkie przypadki ciężkich powikłań ze strony wątroby. Europejska Agencja Leków uznała w decyzji wydanej w 2012 roku, że w niektórych sytuacjach klinicznych korzyści ze stosowania nimesulidu przewyższają ryzyko, w związku z czym jest on w pewnych przypadkach podawany jako lek drugiego rzutu. Nie stwierdzono poważnych interakcji z innymi lekami, natomiast jego stosowanie razem z alkoholem może nasilać działania niepożądane, w szczególności wobec wątroby.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu