Mitomycin Accord (Mitomycinum – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji) | Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Mitomycin Accord [Mitomycinum] (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Mitomycinum. Producentem tego produktu jest Accord Healthcare Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-09-19 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Mitomycinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji

Producent: Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 24283
Ważność zezwolenia: 2022-09-19
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01DC03

Informacje o składnikach leku

mitomycinum - Mitomycyna (mitomycin, ATC: L 01 DC 03) – inhibitor replikacji DNA wiążący się kowalencyjnie z matrycą DNA, co uniemożliwia jej rozplecenie. Lek jest stosowany w ogólnoustrojowym leczeniu nowotworów.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu