Mucosiffa (Szczepionka przeciw wirusowej biegunce bydła i zapaleniu błon śluzowych, żywa – liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o

Mucosiffa [Szczepionka przeciw wirusowej biegunce bydła i zapaleniu błon śluzowych, żywa] (liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: atenuowany szczep C24V pestiwirusa bydła. Producentem tego produktu jest Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: atenuowany szczep C24V pestiwirusa bydła
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o
Numer zezwolenia: 1593
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QI02AD02

Powered by bazalekow.eu