MultiBic bezpotasowy roztwór do hemodializy/do hemofiltracji (Preparat złożony – roztwór do hemodializy/do hemofiltracji) | Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Lek o nazwie multiBic bezpotasowy roztwór do hemodializy/do hemofiltracji (Preparat złożony / roztwór do hemodializy/do hemofiltracji). W skład tego produktu wchodzą: Calcii chloridum, Glucosum, Natrii chloridum, Natrii hydrogenocarbonas, Magnesii chloridum hexahydricum. Producentem tego produktu jest Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Calcii chloridum, Glucosum, Natrii chloridum, Natrii hydrogenocarbonas, Magnesii chloridum hexahydricum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: roztwór do hemodializy/do hemofiltracji

Producent: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Numer zezwolenia: 11993
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: B05ZB

Informacje o składnikach leku

calcii chloridum - Chlorek wapnia (łac. calcii chloridum), CaCl2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól kwasu solnego i wapnia. Jest substancją silnie higroskopijną. Jego roztwory są umiarkowanie kwasowe, pH roztworu 1 M wynosi 4–6. Znany jest w formie bezwodnej (CaCl2), jako monohydrat (CaCl2·H2O), dihydrat (CaCl2·2H2O), tetrahydrat (CaCl2·4H2O) i heksahydrat (CaCl2·6H2O)Chlorek wapnia otrzymuje się jako produkt uboczny przy produkcji węglanu sodu metodą Solvaya.

glucosum - Glukoza, D-glukoza – organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. Jest białym, drobnokrystalicznym ciałem stałym, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie (nie zmienia pH roztworu). Ma słodki smak, nieco mniej intensywny od sacharozy. Enancjomerem D-glukozy jest L-glukoza, niewystępująca w organizmach wyższych.

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

natrii hydrogenocarbonas - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

magnesii chloridum hexahydricum - Chlorek magnezu (łac. Magnesii chloridum) – związek nieorganiczny, sól o wzorze MgCl2.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu