Mydrane (Tropicamidum + Phenylephrini hydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum – roztwór do wstrzykiwań) | Laboratoires THEA

Lek Mydrane – substancja aktywna: Tropicamidum + Phenylephrini hydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum (roztwór do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: Lidocaini hydrochloridum, Phenylephrini hydrochloridum, Tropicamidum. Wyprodukowała go firma: Laboratoires THEA, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-12-23 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Lidocaini hydrochloridum, Phenylephrini hydrochloridum, Tropicamidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (0,2 mg + 3,1 mg + 10 mg)/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Laboratoires THEA
Numer zezwolenia: 22899
Ważność zezwolenia: 2020-12-23
Procedura rejestracji: DCP
ATC: S01FA56

Informacje o składnikach leku

lidocaini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

tropicamidum - Tropikamid (łac. tropicamidum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, z grupy pirydyn, cholinolityk, lek stosowany w diagnostyce i przygotowaniu do zabiegów okulistycznych.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu