Nasopronal (Mometasoni fuoras – aerozol do nosa, zawiesina) | Vitama S.A.

Lek (ludzki) o nazwie Nasopronal – substancja aktywna: Mometasoni fuoras (aerozol do nosa, zawiesina). W skład tego produktu wchodzą: Mometasoni furoas monohydricum. Producentem tego produktu jest Vitama S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-12-22 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Mometasoni furoas monohydricum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 50 mcg/dawkę
Forma produktu: aerozol do nosa, zawiesina

Producent: Vitama S.A.
Numer zezwolenia: 24473
Ważność zezwolenia: 2022-12-22
Procedura rejestracji: NAR
ATC: R01AD09

Powered by bazalekow.eu