Nebbud (Budesonidum – zawiesina do nebulizacji) | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Nebbud [Budesonidum] (zawiesina do nebulizacji). W skład tego produktu wchodzą: Budesonidum. Producentem tego produktu jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Budesonidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 0,25 mg/2 ml
Forma produktu: zawiesina do nebulizacji

Producent: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 21768
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: R03BA02

Informacje o składnikach leku

budesonidum - Budezonid (łac. Budesonidum) – syntetyczny kortykosteryd o bardzo silnym miejscowym działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym. Jest mieszaniną dwóch diastereoizomerów: 22R i 22S. Budezonid 22R charakteryzuje się większą lipofilnością, ma 2-krotnie większą objętość dystrybucji i 2-krotnie większy klirens osoczowy. Wykazuje silniejsze działanie przeciwzapalne. Budezonid jest metabolizowany w wątrobie do metabolitów o małej aktywności z udziałem izoenzymu CYP3A4 cytochromu P450.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu