Neo-Tormentil (Zinci oxidum + Ammonii bituminosulfonas + Natrii tetraboras + Tormentillae tinctura – maść) | Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

Lek o nazwie Neo-Tormentil (Zinci oxidum + Ammonii bituminosulfonas + Natrii tetraboras + Tormentillae tinctura / maść). W skład tego produktu wchodzą: Zinci oxidum, Ammonii bituminosulfonas, Borax, Tormentillae tinctura. Producentem tego produktu jest Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Zinci oxidum, Ammonii bituminosulfonas, Borax, Tormentillae tinctura
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (20 g + 1 g + 1 g + 8 g)/100 g
Forma produktu: maść

Producent: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 02011
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: D08A

Informacje o składnikach leku

zinci oxidum - Kalamina (łac. calaminum) – mieszanina tlenku cynku z tlenkiem żelaza(III), stosowana zewnętrznie w leczeniu świądu oraz podrażnień skóry o niewielkim nasileniu. Dawniej uzyskiwana jako sproszkowany hemimorfit, obecnie (2018) produkowana również przemysłowo.

ammonii bituminosulfonas - Ichtiol i ichtamol (sulfobituminian amonowy, łac. Ammonii bituminosulfonas, Ichthammolum) − bardzo gęste ciecze o charakterystycznym zapachu przypominającym woń asfaltu. Wykazują właściwości bakteriostatyczne i przeciwzapalne. Składniki leków używanych w lecznictwie dermatologicznym. Stosowane miejscowo głównie w postaci maści, past, emulsji, zawiesin i roztworów do leczenia stanów zapalnych skóry, błon śluzowych i trudno gojących się ran. Otrzymywany jest z wysokosiarkowych łupków bitumicznych z ery mezozoiku. Poddaje się je suchej destylacji w 480 °C, następnie uzyskany produkt destyluje się w celu usunięcia produktów wysokocząsteczkowych (m.in. WWA). Destylat traktuje się kwasem siarkowym i zobojętnia. W przypadku zastosowania stężonego kwasu otrzymuje się ciemnobrunatną substancję, ichtamol (DSSO, z ang. dark sulfonated shale oil), a dla kwasu rozcieńczonego uzyskany produkt – ichtiol – jest koloru jasnego (PSSO, z ang. pale sulfonated shale oil). Substancje te są rozpuszczalne w wodzie i glicerolu natomiast trudno rozpuszczają się w etanolu i eterze dietylowym. Mają właściwości podobne do detergentów. Stosunek wodoru do węgla w obu produktach jest wysoki. Zawierają węglowodory, ok. 10% siarki, ok. 6% siarczanu amonu, zasady azotowe i tiofen. W przeciwieństwie do surowej ropy z łupków nie mają właściwości rakotwórczych.

borax - Lista reaktorów jądrowych – obejmuje wszystkie reaktory jądrowe na świecie (oprócz reaktorów na okrętach z napędem atomowym). Wykaz ułożony jest alfabetycznie, według nazw krajów w których reaktory się znajdują. Wydzielone zostały też, w niektórych przypadkach, podrozdziały: reaktory energetyczne – przeznaczone do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach komercyjnych, reaktory doświadczalne – przeznaczone do prowadzenia prac badawczych lub dydaktycznych (np.: do badań struktury ciał stałych z wykorzystaniem wiązki neutronów, lub badań materiałów i paliw jądrowych dla reaktorów energetycznych).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu